Adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Zadzwoń: 790-340-010
Napisz: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

Wypadki przy pracy 2013-2016 – dane GUS

Kwiecień 05, 2017

by admin Aktualności, Statystyki 0 comment

Działalność Programu „Bezpieczna Chemia” to również analiza statystyk dotyczących wypadkowości w sektorze chemicznym. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wypadków przy pracy w kategoriach: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Porównując trzy kwartały lat 2013-2016 należy wskazać, iż korzystnym trendem spadkowym wykazuje się kategoria „wypadki śmiertelne”. Liczba wypadków śmiertelnych w wyżej wymienionych kategoriach spadła do 1 wypadku w 2016 roku.

W kategorii wypadki ciężkie odnotowano wzrost ilości wypadków za trzy kwartały 2016 roku do poziomu 19 wypadków, co stanowi wzrost o 6 wypadków, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku.

Analizując dane za pełny 2016 rok z podziałem na kategorie: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów farmaceutycznych oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, należy podkreślić, że w kategorii produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych wystąpiło 740 wypadków ogółem, w tym 10 wypadków ciężkich oraz 730 wypadków lekkich. W kategorii produkcja wyrobów farmaceutycznych ogółem wystąpiło 195 wypadków, w tym 1 śmiertelny oraz 194 wypadki lekkie. Przy produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych odnotowano 2523 wypadki z czego 2507 to wypadki sklasyfikowane jako lekkie, 15 to wypadki ciężkie oraz 1 śmiertelny.