Adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Zadzwoń: 790-340-010
Napisz: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

Statystyka wypadków – 2016 rok

Wrzesień 13, 2017

by admin Aktualności, Statystyki 0 comment

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wypadkowości w sektorze chemicznym za 2016 rok. Według niniejszych danych, w 2016 roku poprawiła się sytuacja w kategorii wypadków śmiertelnych. W 2016 roku wystąpiły dwa takie wypadki, natomiast w 2015 roku mieliśmy do czynienia z siedmioma takimi zdarzeniami. Nie mniej jednak, rok 2016 charakteryzuje wzrost wypadków ciężkich, których. Obie kategorie wypadków w odniesieniu do produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcji wyrobów farmaceutycznych oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych przedstawia poniższy wykres.

Jak wynika z danych GUS, najczęstszą przyczynę wypadków przy pracy wciąż stanowi czynnik ludzki. W 2016 r. nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowało już ponad 60% wszystkich wypadków.
W dłuższym horyzoncie czasowym, wypadki śmiertelne w sektorze chemicznym do którego zaliczamy na potrzeby statystyki produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcję wyrobów farmaceutycznych oraz produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych przedstawia się następująco

W powyższym wykresie brak jest danych statystycznych za rok 2014.
Z danych Głównego Urzędu statystycznego wynika, iż w 2016 roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem wypadków ogółem, w porównaniu do roku 2015. Jak wskazują dane, w 2016 roku wystąpiło 3458 wypadków ogółem. Natomiast w 2015 roku wypadków ogółem zanotowano 3206. Najwięcej wypadków ogółem wystąpiło przy produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 2507, przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – 730, natomiast przy produkcji wyrobów farmaceutycznych – 194 wypadki ogółem.