Adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Zadzwoń: 790-340-010
Napisz: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

Zaproszenie na konferencję

Marzec 22, 2018

by admin Aktualności, Promocja bezpieczeństwa, Seminaria, Warsztaty 0 comment

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz spółkę Drager Safety Polska Sp. z o.o. – „Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych”
Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja 2018r. w hotelu Magellan ul. Żeglarska 35/31, Bronisławów i organizowana jest w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Udział w konferencji jest bezpłatny dla Członków PIPC oraz realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska”

Rejestracja

Agenda Konferencji

I Dzień

Od 9.00 – 10.00 Poranna kawa i rejestracja/dystrybucja materiałów

10.00- 10.10 Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji

10.10 – 13.00 Sesja I Przestrzenie zamknięte i ograniczone – możliwe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy

a) przepisy i regulacje prawne powiązane z wejściem i pracą w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych
( prelegent z CIOP)
b) organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych na przykładzie regulacji w BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.

11.30 Przerwa kawowa

c) Jak unikać zagrożeń i wypadków w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych studia przypadków
( Państwowej Inspekcji Pracy)
d) Ochrona dróg oddechowych i detekcja gazów podczas prac konserwacyjnych i remontowych
( prezentacja możliwych rozwiązań oraz ich dobór w zależności od rodzaju wykonywanej pracy) – prelegent specjalista Drager

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 -16.00 Sesja II
Warsztat teoretyczny i praktyczny z możliwością przejścia symulatora przestrzeni ograniczonych przez osoby zarejestrowane. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy o ilości max 20 osób , zainteresowanych prosimy o zabranie ubrań umożliwiających wejście do trenażera.

1.Instruktaż przejścia
2. Opis wyposażenia technicznego.
3. Zasady budowy stanowisk asekuracyjnych
4. Prawidłowe prowadzenie asekuracji.
5. Jak przygotować się do wykonania prac .
6. Właściwe przygotowanie stanowiska pracy.
7. Wstępne i okresowe pomiary powietrza otoczenia.
8. Przewietrzanie przestrzeni zamkniętej.
9. Trójnóg – obsługa .
10. Proces ewakuacji – ćwiczenia.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa

19.00 Kolacja

II Dzień

Od 08:30 – 9.30 Śniadanie

9.30-11.00 Sesja III

a) Aktywności podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy i zaangażowanie załogi w ich realizację ( prelekcja PKN Orlen S.A. )
b) Ocena bezpieczeństwa zakładu , dopasowanie procedur i zabezpieczeń zmniejszających ryzyko powstania awarii – prelegent specjalista Drager

11.00 Przerwa kawowa

11.15 -13.00 Sesja IV

a) Norma ISO 17420 – nowy standard klasyfikujący sprzęt ochrony dróg oddechowych skutki dla użytkownika i pracodawcy – prelegent: CIOP
b) Zasady doboru sprzętu ochrony dróg oddechowych – odniesienia do polskich przepisów, klasyfikacja i podział na sprzęt filtracyjny i izolujący oraz ucieczkowy i roboczy oraz przykłady produktów – prelegent specjalista Drager

13.30 Obiad i zakończenie seminarium