Adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Zadzwoń: 790-340-010
Napisz: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

II Seminarium „Bezpieczna Chemia”

Październik 20, 2015

by admin Aktualności, Seminaria 0 comment

19 października 2015 r. w Hotelu Mercure przy ul. Złotej 48/54 odbyła się II edycja Seminarium Bezpieczna
Chemia. Wydarzenie corocznie organizowane jest dla Członków PIPC oraz, w tym roku po raz pierwszy, dla
realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska”. II Edycja Seminarium zgromadziła ponad 70 uczestników,
głównie Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał Prezes PIPC, Tomasz Zieliński. Seminarium z ramienia PIPC prowadził
Paweł Zawadzki – Kierownik Projektu. W Seminarium udział wzięli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego,
Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
PZU Lab czy też Państwowej Inspekcji Pracy. List Głównego Inspektora Pracy, Minister Iwony Hickiewicz
do uczestników Seminarium, odczytał Krzysztof Kowalik, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli
w Głównym Inspektoracie Pracy.

Podczas Seminarium odbyła się sesja tematyczna pt. „Stabilność bezpieczeństwa drogą do stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa”. W sesji wzięli udział: Przemysław Ligenza (UDT), Dariusz Loska (PKN ORLEN), Krzysztof Wrzesień (Grupa Lotos S.A.). Rozmowę moderował Paweł Zawadzki (PIPC).

Po sesji tematycznej prelekcje wygłosili: Piotr Grobelny z PCC Rokita S.A. („Zasady >5S jako program aktywizacji pracowników w zakresie bezpiecznego prowadzenia procesów”), Amb. Krzysztof Paturej z Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego („Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa chemicznego”), Henryk Kryszczyszyn i Krzysztof Kowalik z Państwowej Inspekcji Pracy („Działania prewencyjno-kontrolne we współczesnym biznesie, w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: branża paliwowa i chemiczna”), Rafał Krawczyk z C&C Partners („System zarządzania bezpieczeństwem”), Jakub Rumian z Qumak S.A. („Jak minimalizować przestoje i w sposób przemyślany inwestować w infrastrukturę techniczną? Analiza krytyczności urządzeń i instalacji technicznych oraz analiza ryzyk technicznych na bazie rozwiązania klasy EAM”), Agnieszka Gajek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy („Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym – aktualny stan prawny”), Dariusz Gołębiewski z PZU Lab („Rola PZU Lab w promocji bezpieczeństwa w polskim przemyśle”) oraz Adam Gutkowski z Ekonorm Sp. z o.o.(„Wykrywanie nieszczelności instalacji do produkcji, przesyłu, magazynowania i dystrybucji substancji organicznych, z użyciem optycznej wizualizacji gazów”).

To nie ostatnie Seminarium organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, poświęcone tematyce bezpieczeństwa. W ramach Programu, również w przyszłym roku, Członkowie PIPC oraz realizatorzy Programu Odpowiedzialność i Troska będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.