Adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Zadzwoń: 790-340-010
Napisz: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

Program

Polska Izba Przemysłu Chemicznego uruchomiła autorski Program „Bezpieczna Chemia”, którego partnerem strategicznym są: PKN ORLEN S.A. oraz Koncern Grupa Azoty. Program został objęty patronatem honorowym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Generała Brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego i jest zintegrowany z działalnością Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego, działającej w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Głównym celem Programu jest przede wszystkim:

1) Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego;

2) Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;

3) Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa;

4) Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk;

5) Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ;

6) Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.

Odbiorcami Programu są członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i ich pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ.

Przydatne linki: Regulamin, Partnerzy, Seminaria, Warsztaty, Biuletyn