Adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Zadzwoń: 790-340-010
Napisz: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

Newsletter

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Projektu Chem Multimodal.

Głównymi założeniami Projektu jest osiągnięcie 10% wzrostu udziału transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym, przy 5% redukcji emisji CO2. Podstawę projektu stanowić będzie koordynacja działań między dostawcami usług logistycznych, operatorami terminali przeładunkowych i władzami w poszczególnych regionach obszaru Europy Centralnej.

Pliki do pobrania