Adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Zadzwoń: 790-340-010
Napisz: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

Baza wypadków


Zapraszamy do korzystania z bazy wypadków i awarii. Repozytorium pozwala na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Pozwala też na ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnego zdarzenia w innym podmiocie członkowskim PIPC. Z repozytorium można dowiedzieć się, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków i awarii, jakie wprowadzono działania powypadkowe. Przykłady są opatrzone materiałem fotograficznym obrazującym np. działania naprawcze, jakie zostały podjęte po zdarzeniu. Zgromadzone w Repozytorium dane to doskonały materiał do szkoleń czy instruktaży w oparciu o case study. Dodatkowo, system pozwala na generowanie syntetycznych raportów, które mogą posłużyć do alertów bezpieczeństwa.